Çevre Üzerine Kireçtaşı Ocağı Madenciliğinde Yüksek Lisans Tezi