Güney Afrika da Madencilik Gelişimini Engelleyen Faktörler