bir cevher madenciliği tesisinde kalite kontrol önlemleri