Gana da Madenciliğe İlişkin Düzenleyici Çerçevenin Güçlendirilmesine İlişkin Dergi Makaleleri