altın liçinden önce refrakter cevherlerin ön işlemi