axix bankası tarafından değirmen işçilerinden alınan başvuru