amin ile muamele edilmiş bentonit çamurunun parçacık boyutu dağılımı